top of page
Search
 • ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา มุกมังกร Organic Mineral Fertilizer

แก้ต้นทุเรียนโทรม "เหมือนตายแล้วเกิดใหม่"

Updated: Jan 25

ถ้าใบร่วง 1-2 ใบถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าร่วงเยอะจนผิดสังเกต แสดงว่าต้นไม้กำลังอ่อนแอ และมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็ว นอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะรดน้ำน้อยหรือมากเกินไป


ปัญหาที่ทุเรียนโทรมอาจมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลทั้งจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางพืชชนิดเอง. นอกจากนี้, การโทรมของทุเรียนยังอาจเกิดจากโรคพืช, แมลง, หรือปัจจัยทางดินด้วย.

นี้คือบางปัจจัยที่อาจทำให้ทุเรียนโทรม

 1. น้ำไม่เพียงพอหรือเกินไป: ทุเรียนต้องการปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต. น้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอาจทำให้ทุเรียนโทรม.

 2. ดินที่ไม่เหมาะสม: ทุเรียนต้องการดินที่มีการระบายน้ำดี, ดินที่มีสารอาหารเพียงพอ, และ pH ที่เหมาะสม. ดินที่เป็นกรดหรือด่าง, หรือมีปัญหาทางดินอื่น ๆ อาจทำให้ทุเรียนไม่เจริญเติบโตได้.

 3. โรคพืช: ทุเรียนสามารถถูกทำลายโดยโรคพืชเช่น รา, แบคทีเรีย, หรือไวรัส. การระบาดของโรคพืชนี้สามารถทำให้ใบหรือกิ่งของทุเรียนเหลืองหรือเหลืองและติดเชื้อ.

 4. แมลง: แมลงเช่น เพลี้ยไฟ, หนอนเจาะลำต้น, หรือแมลงอื่น ๆ ก็สามารถทำลายทุเรียนได้.

 5. ขาดสารอาหาร: ทุเรียนต้องการสารอาหารที่ถูกต้องเพื่อเจริญเติบโต. ขาดสารอาหารบางประการสามารถทำให้ทุเรียนโทรม.
สาเหตุต้นทุเรียนโทรมเนื่องจากขาดน้ำหรือน้ำมากเกินไป


- ขาดน้ำ

สาเหตุ:

 • การจัดการน้ำไม่เพียงพอ: การให้น้ำน้อยเกินไปหรือให้น้ำไม่เป็นระบบสามารถทำให้ทุเรียนขาดน้ำ. นั่นอาจเกิดจากการให้น้ำน้อยเกินไป, ไม่ถูกต้องตามตาราง, หรือการให้น้ำเฉพาะบางพื้นที่ของสวน.

การแก้ไข:

 • วัดและควบคุมปริมาณน้ำ: ให้น้ำตามความต้องการของทุเรียนโดยดูจากสภาพอากาศ, ขนาดของต้น, และระบบราก.

 • ติดตั้งระบบน้ำ: การใช้ระบบน้ำที่สามารถตั้งเวลารดน้ำและปริมาณน้ำได้, ช่วยให้การจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น.


- น้ำมากเกินไป

สาเหตุ:

 • การระบายน้ำไม่ดี: ดินที่ไม่มีการระบายน้ำที่เพียงพออาจส่งผลให้น้ำรั่วไปที่ระบบรากได้และทำให้รากเน่า.

 • การให้น้ำมากเกินไป: การให้น้ำมากเกินไปอาจเกิดจากการไม่คำนึงถึงความต้องการน้ำของทุเรียน, หรือการให้น้ำต่อเนื่องเมื่อไม่จำเป็น.

การแก้ไข:

 • ปรับปรุงระบบระบายน้ำ: ตรวจสอบการระบายน้ำในพื้นที่ที่ปลูกทุเรียน, ทำให้มีการระบายน้ำที่ดีและลดความชื้นที่ดิน.

 • ตรวจสอบตารางการให้น้ำ: ปรับตารางการให้น้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของทุเรียน โดยไม่ให้น้ำมากเกินไป.ตัวอย่างต้นทุเรียนที่ได้รับน้ำและการดูแลไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต


คุณสมบัติของน้ำที่เหมาะสม

pH ที่เหมาะสม:

 • น้ำที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนควรมี pH ระหว่าง 6.0-7.0. การรักษา pH ที่เหมาะสมช่วยให้ทุเรียนสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดี.

ความเค็มน้อย:

 • น้ำที่มีระดับความเค็มต่ำเหมาะสำหรับทุเรียน. การมีความเค็มน้อยช่วยป้องกันการสะสมเกลือที่รากและรักษาความสมดุลของน้ำในพื้นที่ราก.

คุณภาพของน้ำ:

 • น้ำที่ไม่มีสารพิษหรือสารปนเปื้อนที่สามารถทำให้ทุเรียนเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยหรือการเจริญเติบโตที่ไม่ปกติ.

- การจัดการน้ำ


ปริมาณน้ำที่เหมาะสม:

 • การให้น้ำตามความต้องการของทุเรียน, ไม่เกินหรือขาดไป. ปริมาณน้ำควรเพียงพอเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินและราก.

ตารางการให้น้ำ:

 • การสร้างตารางการให้น้ำที่เหมาะสม, เช่น การให้น้ำในช่วงเวลาเย็นที่อุณหภูมิไม่สูง, เพื่อลดการระบายน้ำที่รากในช่วงเวลาที่ร้อน.

- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ:

การทดสอบ pH:

 • การใช้ทดสอบ pH น้ำเพื่อตรวจสอบว่ามีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนหรือไม่.

การตรวจสอบความเค็ม:

 • การตรวจสอบระดับความเค็มในน้ำเพื่อป้องกันการสะสมเกลือ.

- การบำรุงรักษาทรงพุ่ม:

การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ:

 • การให้น้ำโดยครั้งละมากเพียงพอและไม่เกินหรือขาด.

การเพิ่มปุ๋ยที่เหมาะสม:

 • การใส่ปุ๋ยที่มีสารอาหารที่ทุเรียนต้องการ, เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของพืช.


การจัดการน้ำที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการดูแลทุเรียนและช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์.
771 views

Comments


bottom of page