top of page
Search
  • Admin

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ THC และ CBD ในพืชกัญชา

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ส่งผลต่อปริมาณ THC และ CBDพืชกัญชาเป็นพืชที่ซับซ้อนซึ่งมีความซับซ้อนที่น่าแปลกใจมากมาย หนึ่งในนั้น คือ ปริมาณหรือระดับของ THC และ CBD ที่พบในแต่ละพันธ์ุและพื้นถิ่นที่ปลูก มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของ cannabinoids เหล่านี้ในพืชกัญชา ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้ 10 ประการเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ส่งผลต่อระดับเนื้อหา THC และ CBD


4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ THC และ CBD

1) สิ่งแวดล้อม

พืชในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งได้รับแสงแดดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พืชสามารถผลิต THC ในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากการผลิต THC ต้องการแสง โดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลต B (UVB) การให้พืชอยู่ภายนอกเพื่อให้เข้าถึงออกซิเจนได้มากกว่าพืชที่อยู่ในร่ม ออกซิเจนที่มากขึ้นหมายความว่าพืชจะเติบโตเร็วขึ้นและเติบโตเต็มที่เร็วขึ้น ในที่สุดก็ผลิต THC ได้มากขึ้น

2) สารอาหาร

การให้สารอาหารที่เหมาะสมแก่พืชกัญชา คุณสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตโดยรวมและอาจเพิ่มปริมาณ THC ของกัญชาได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพธาตุอาหารของพืช คือดินที่มีคุณภาพ การขาดสารอาหารหรือพืชกินธาตุอาหารได้น้อยอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น การเจริญเติบโตที่แคระแกร็นหรือการเจริญเติบโตช้า จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ THC และ CBD ลดลง

3) ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อระดับของสารสำคัญ แคนนาบินอยด์ในพืชกัญชาได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น สภาพอากาศที่เย็นกว่าจะต้องการแสงแดดน้อยลงเพื่อผลิต THC ในระดับสูง ในขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนกว่าจะต้องการแสงสว่างมากขึ้นเพื่อการผลิต THC ได้มากขึ้น การศึกษาหนึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว พืชที่ปลูกในร่มมีปริมาณ CBD สูงกว่าเมื่อปลูกในอุณหภูมิปานกลางเมื่อเทียบกับพืชที่ปลูกกลางแจ้งในช่วงเวลาเดียวกัน

4) พันธุศาสตร์

กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ อาจมีระดับ cannabinoids ต่างกันเนื่องจากพันธุกรรมของแต่ละสายพันธุ์กัญชา


ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการปลูกกัญชา

ระดับของสารแคนนาบินอยด์ในต้นกัญชาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงพันธุกรรม แสง อุณหภูมิ ชนิดของดิน สารอาหาร และวิธีการตัด เพื่อให้มีปริมาณ THC สูง พืชต้องการแสงเพียงพอและอุณหภูมิต่ำ ยิ่งอุณหภูมิต่ำเท่าไร พืชก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีอัตราส่วน CBD ต่อ THC สูงขึ้น หากคุณต้องการให้ต้นกัญชาของคุณมีระดับ CBD ที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถดูดกินเข้าไปใช้ได้จริงและไม่ตกค้างในดิน และต้องได้รับในปริมาณที่มากพอ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าพืชของคุณมีระบบรากที่แข็งแรง

เมื่อพูดถึงการตัดแต่งต้นกัญชา คุณจะต้องการตัดแต่งในลักษณะที่เพิ่มการผลิต THC ให้สูงสุด ในขณะที่ลดการสูญเสียเพิ่มเติมจากตาพืชเมื่อตัดออกจากก้าน คุณสามารถทำได้โดยเอาใบขนาดใหญ่ออกจากต้นกัญชาของคุณเมื่อต้นกัญชายังเล็กพอที่คุณจะสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย การใช้ดินที่ช่วยระบายน้ำและเติมอากาศได้ดี จะทำให้มีการกระจายสารอาหารอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งส่วนผสมของดินเหมาะแก่ผู้ปลูกกลางแจ้งที่จะผลิตต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์ที่ให้ CBD สูง


THC และ CBD คืออะไร?

Cannabinoids เป็นสารสำคัญในพืชกัญชา THC ออกฤทธิ์ทำให้เกิดผลทางจิตประสาท แต่ CBD ไม่ออกฤทธิ์ทางจิต และพบว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย สิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตว่า THC และ CBD ไม่ใช่สารแคนนาบินอยด์เพียงสองชนิดที่พบในพืชกัญชา มีสารแคนนาบินอยด์ที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 100 ชนิด แต่ THC และ CBD เป็นตัวแทนของสารประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่

สมาร์ทฟาร์มในอุตสาหกรรมกัญชา

การทำระบบสมาร์ทฟาร์มในอุตสาหกรรมกัญชา คือ การตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นเอง มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์กัญชาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้สนับสนุนในอุตสาหกรรมได้โต้เถียงกันเรื่องระบบการติดตามและติดตามที่สมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการขายหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ ปัญหา คือ มีหลายปัจจัยที่กำหนดระดับสารสำคัญจากพืชกัญชาแต่ละต้น ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบทางพันธุกรรมของพืช อายุ ไม่ว่าจะปลูกในที่ร่มหรือกลางแจ้ง และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสโดยรวมในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีระบบที่ครอบคลุมที่สามารถติดตามกัญชาจากเมล็ดพันธุ์สู่การขาย สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่จำหน่ายในตลาด

บทสรุป

THC และ CBD เป็นสาร 2 ตัว ที่รู้จักกันดีที่สุดในพืชกัญชา แต่มีมากกว่า 100 cannabinoids ที่ได้รับการระบุแล้ว คุณภาพและปริมาณของ cannabinoids เหล่านี้กำหนดโดย ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อระดับปริมาณ THC และ CBD ได้แก่ พันธุกรรม แสง อุณหภูมิ สารอาหาร pH ของน้ำ ความถี่ในการรดน้ำ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ อายุของพืช ระดับความเครียด และเวลาเก็บเกี่ยว

เมื่อคุณปลูกกัญชา สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจระดับ THC และ CBD ในสายพันธุ์ที่คุณปลูก คุณจำเป็นต้องรู้พันธุกรรมของพืชเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากสิ่งนี้

การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมกัญชายังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ด้วยการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ทางการแพทย์ที่เป็นไปได้ของกัญชา การหาวิธีติดตามผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำตั้งแต่เมล็ดจนถึงการขายจึงมีความสำคัญ


 


ดูจุดเด่นสินค้าปุ๋ยมุกมังกร ปุ๋ยโปรตีน เพื่อเกษตรปลอดภัย เพิ่มออร์แกนิคไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์ได้ที่ @dpfertilizer

หรือกดเพิ่มเพื่อนผ่านลิงค์นี้นะคะ >> https://bit.ly/mookmungkorn

สอบถามเรื่องสินค้าและเป็นช่องทางสั่งซื้อได้ค่ะ34 views

Commentaires


bottom of page