top of page
Search
  • Admin

4 สาเหตุหลัก: ทำไม? ค่าใช้จ่ายยาฆ่าแมลง ถึงไม่เคยลดลง

ยาฆ่าแมลงจะไม่หายไปจากชีวิตประจำวันของเกษตรกร ราคาที่พวกเขาจ่ายมักจะไม่ลดลง ทำไม? เบื้องหลังของค่าใช้จ่ายยาฆ่าแมลงที่สูงและไม่มีท่าทีจะลดลง

4 สาเหตุ ทำไม ค่าใช้จ่ายยาฆ่าแมลง ไม่เคยลดลง

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนายาฆ่าแมลงใหม่ๆ ทุกสูตรยาฆ่าแมลงก่อนจะมาถึงมือเกษตรกร ต่างผ่านการวิจัยและทดสอบอย่างรอบคอบ และนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคายาฆ่าแมลงมักจะสูง

แมลงเริ่ม ดื้อ ยา

การปรับตัวของแมลงนั้นเร็วและมากมาย ทำให้แมลงบางชนิดทนต่อยาฆ่าแมลงได้ดี สร้างความท้าทายในการพัฒนายาฆ่าแมลงใหม่เข้าไปอีก เพื่อจัดการกับแมลงที่ดื้อยา จึงทำให้ต้องใช้ทักษะ วิจัย พัฒนา และทำการทดลอง เพิ่ม ค่าใช้จ่ายจึงสูงตามมา

กฎหมายและข้อบังคับ

การตรวจสอบจากรัฐบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายยาฆ่าแมลง เป็นส่วนหนึ่งให้ค่าใช้จ่ายยาฆ่าแมลงสูง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ ผู้ผลิตยาฆ่าแมลงต้องปรับปรุงสูตรยาของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก

ค่าใช้จ่ายด้านการผลิต

ไม่เพียงแต่วัตถุดิบและค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาฆ่าแมลงเช่น ค่าขนส่ง, ค่าเช่าโรงงาน, ค่าเครื่องจักร, และค่าภาระภาษีต่างๆ ทั้งหมดนี้ถูกคำนวณเข้าไปในราคาสินค้าที่เราจ่ายเรียบร้อยแล้ว

และนี่คือ 4 สาเหตุ ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น


525 views

Comments


bottom of page