top of page

ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสูง ตรามุกมังกร

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 12-3-3+OM

ปุ๋ยโปรตีนเม็ด 18-0-3

ปุ๋ยน้ำ 12-6-3

อะมิโนเข้มข้นคิงวัน

green icon.png

ธาตุอาหารสมบูรณ์

มีธาตุหลัก รอง เสริม ครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะ พร้อมกรดอะมิโนชนิดต่างๆ และอินทรีย์วัตถุ 

blue icon.png

คุณภาพสอบกลับได้

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกเม็ด ด้วยห้องแลปที่มีมาตรฐานและทันสมัย คุณภาพสอบกลับได้

orange icon.png

ใช้แล้วเห็นผล

คุณภาพดินดีขึ้นร่วนซุย แตกตาใบและตาดอกเยอะขึ้น ใบเขียวนาน ลำต้นแข็งแรงขึ้น ผลผลิตเพิ่ม 

ปุ๋ยมุกมังกร เป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรสูง ใช้ไนโตรเจนจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเป็นออร์แกนิคไนโตรเจน

มีสูตร 12-3-3 เป็นสินค้าเด่น ปุ๋ยของเราเป็นแร่ธาตุอินทรีย์ คือ ปุ๋ยอินทรรีย์สูตรสูง จึงจัดแบ่งตามประเภทปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 2550 คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ปุ๋ยมุกมังกร เป็นปุ๋ยที่มีออร์แกนิคไนโตรเจนและอินทรีย์สารสำหรับพืช มีแร่ธาตุทั้งหมดในรูปอินทรีย์

จึงเรียกว่า Organic Mineral Fertilizer ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมการตรวจเช็คคุณภาพแบบเรียลไทม์

สารอาหารครบถ้วนในเม็ดเดียวกัน

ปุ๋ยมุกมังกร 12-3-3

ปุ๋ยมุกมังกร 12-3-3 ปุ๋ยแร่ธาตุออร์แกนิค ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก รอง เสริมที่อยู่ในรูปอินทรีย์ และอินทรีย์วัตถุ 10% ขึ้นไป มีกรดอะมิโนที่จำเป็น 19 ชนิด เป็นส่วนประกอบ ใช้กระบวนการผลิตแบบคอมปาวด์ คุณภาพจึงสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันทุกเม็ด ธาตุอาหารไม่แยกตัว

ประโยชน์ ทำให้ดินดีขึ้น รากดูดซึมแร่ธาตุได้มากขึ้น ลำต้นแข็งแรงขึ้น ใบสมบูรณ์ขึ้น ไม่มีสารตกค้าง

อ่านบล็อค

bottom of page