top of page
portrait-asian-middle-aged-man-wearing-straw-hat-loincloth-young-woman-farmer-stand-cross-

บนแนวคิดและความตั้งมั่น

“อาหารคืนสู่ดิน”

"ไร้สารตกค้าง"

"เกษตรปลอดภัย"

farmer-rice-field-with-laptop_edited.jpg

เกี่ยวกับเรา

ปุ๋ยตรามุกมังกร ดำเนินกิจการยาวนานเกินกว่า 30 ปี

ก่อตั้งโดย ดร. กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมเคมี จากประเทศเยอรมณี ได้คิดค้นหลักการณ์

‘การคืนธาตุอาหารกลับสู่ดิน’

คือรูปแบบของแร่ธาตุนั้นเป็นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจึงทำให้พืชดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เห็นผลลัพธ์การเจริญเติบโตอย่างชัดเจน

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปุ๋ยมุกมังกร

"นวัตกรรมโปรตีน นำธาตุอาหารสู่ดิน"

ที่ให้มากกว่าแร่ธาตุ 'NPK' และ 'อินทรีย์'

การปลูกพืช พืชจะนำแร่ธาตุในดินมาใช้ในการเจริญเติบโต นานไปแร่ธาตุในดินจะลดลง เราจึงต้องใส่ปุ๋ย และการใส่ปุ๋ยนั้นเราอยากให้เป็นแร่ธาตุในรูปแบบธรรมชาติเพื้อให้ดูดซึมได้หมดและไม่เสียระบบนิเวศน์วิทยาของดิน เป็นการคืนธาตุอาหารกลับสู่ดินลงไป

ปุ๋ยมุกมังกรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย ดร.กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ ดีกรีระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัย Hannover ประเทศเยอรมณี ที่มีแนวคิดผสมผสานความเป็นอินทรีย์พร้อมธาตุอาหารหลักให้ครบถ้วน เพื่อความสมบูรณ์ของอาหารพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และที่สำคัญคือรูปแบบของแร่ธาตุนั้นเป็นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจึงทำให้พืชดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เห็นผลลัพธ์การเจริญเติบโตอย่างชัดเจน

ปุ๋ยอะมิโนตรามุกมังกร_02

โครงสร้างของธาตุอาหาร

เราทำการศึกษาโครงสร้างของธาตุอาหารดินและพืชต่างๆ ทั้งคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ และหลังการย่อยสลายด้วยพืช ดังนั้นวัตถุดิบต้องมาจากแหล่งธรรมชาติ วัตถุดิบที่นำมาเป็นธาตุอาหารในปุ๋ยตรามุกมังกรจะต้องมีโครงสร้างอยู่ในรูปเดียวกับธาตุอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ พืชและสิ่งมีชิวิตเล็กๆ ที่มีประโยชน์ในดินจึงสามารถดูด

ซึม นำไปใช้ และย่อยสลายได้ทันที เป็นการให้ธาตุอาหารกลับคืนสู่ดินในรูปเดียวกับธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดและหลักการที่ว่า มนุษย์เราเพาะปลูกและนำพืชผลมาเป็นอาหาร เราจะให้อาหารบนพื้นฐานเดียวกันกลับคืนสู่ดิน แทนการให้ธาตุอาหารชนิดเคมีสังเคราะห์

 

ขั้นตอนนี้เริ่มจากการใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนในรูปของกรดอะมิโนประกอบกันเป็นโปรตีน นอกเหนือจากธาตุอาหารไนโตรเจนแล้ว คือองค์ประกอบทางอินทรีย์เพBอแหล่งสารอินทรีย์ ธาตุอาหารหลักกลุ่มฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมก็เช่นกัน เราคำนึงถึงคุณภาพการลำเลียงสารอาหารสองชนิดนี้และธาตุรอง ธาตุเสริม สู่กระบวนการเจริญเติบโตของพืช โดยอาศัยคุณสมบัติของกรดอะมิโนซึ่งทำหน้าที่ขนส่งลำเลียงสารในเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด พืชจึงได้รับธาตุอาหารครบถ้วนสมบูรณ์การดูดซึมธาตุอาหารเกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด แก้ปัญหาการดูดซึมธาตุอาหารบางชนิดที่ถูกจำกัดด้วยกลไกลต่างๆ เช่น ประจุไฟฟ้า สภาวะ

กรด-ด่าง ความดัน และการละลาย

Engineer circles.png

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ชนิด compound คุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เลือกใช้จะต้องให้ความเป็นเนื้อเดียวกันของส่วนผสมของธาตุอาหารทั้งหมดในทุกๆ เม็ดปุ๋ยที่ผลิตออกมา หรือเรียกว่า การผลิตปุ๋ยแบบ compound หรือ เชิงประกอบ ชนิดใช้แรงดันสูง เพBอให้พืชได้อาหารอย่างสม่ำเสมอ เม็ดมีขนาดสม่ำเสมอ และตอบสนองการใช้โดยเกษตรกรด้านการจัดการธาตุอาหาร การขึ้นเม็ดโดยไม่ใช้สารเติมเต็มหรือ filler ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่และป้องกันการถูกเจือจางจากความชื้นที่สาร filler มีความไวต่อการดูดซับได้ ควบคู่กับการตรวจจับคุณภาพสินค้าเพBอคัดแยกบรรจุเฉพาะที่ได้คุณภาพด้วยระบบ sensor

Asset 72_4x-8.png

การควบคุมคุณภาพ

เราประสบความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับคุณภาพแบบ Real-time แห่งแรกของประเทศและไม่กี่แห่งในโลกที่มีระบบการตรวจคุณภาพในระบบผลิตแบบออนไลน์ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลา ทำให้แปรผลและปรับเครื่องจักรการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามคุณภาพและป้องกันสินค้าเสียหรือด้อยคุณภาพออกจากสินค้าดีได้ บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเล็ดลอดสู่ผู้บริโภค ทีมวิจัยและพัฒนาทำการศึกษาและดัดแปลงหลักการทางเทคโนโลยีของระบบนำร่องดาวเทียมและการคัดกรองคลื่นพลังงานมาใช้ในระบบตรวจสอบคุณภาพ สังเกตุได้ว่าระบบนำร่องดาวเทียมนั้นสามารถทำงานและส่งสัญญาณได้ตลอดเวลา การนำหลักการนี้มาพัฒนาเทคโนโยลีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตปุ๋ยสามารถตรวจและแสดงผลได้ตลอดเวลา ทำให้คัดเลือกสินค้าที่ดีออกจากที่ไม่ดีได้ประสบความสำเร็จ

ด้วยการประสานนวัตกรรม 3 ขั้นตอน—โครงสร้างของธาตุอาหาร, เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีเครื่องมือการตรวจสอบและประกันคุณภาพ

bottom of page