top of page

สินค้า

ปุ๋ยมุกมังกร 12-3-3+OM

ใช้สำหรับปรับปรุงต้นที่ไม่แข็งแรง ต้นไม่โต/โตช้า ต้นที่บำรุงยากและใกล้ตาย ติดลูกยาก ต้นไม่ได้ทรง

ปุ๋ยมุกมังกร 12-3-3 เป็นปุ๋ยแร่ธาตุออร์แกนิค (Organic Mineral Fertilizer) ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก รอง เสริม และอินทรีย์วัตถุ 10% ขึ้นไป โดยไนโตรเจนเป็นออร์แกนิคไนโตรเจน มีกรดอะมิโนที่จำเป็น 19 ชนิด เป็นส่วนประกอบ ไม่สูญเสียสู่บรรยากาศเมื่อลงดิน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี่ยมจากแหล่งธรรมชาติ ละลายน้ำหมด กระบวนการผลิตแบบคอมปาวด์ คุณภาพจึงสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันทุกเม็ด ธาตุอาหารไม่แยกตัว ใช้เป็นปุ๋ยในระบบ Precision Farming และ Smart Farming ได้ดี

ทดสอบแล้วใช้กับพืชได้ ดังนี้

ทุเรียน มะม่วง ส้ม มังคุด ลำไย ปาล์ม ยางพารา ผัก ต้นหอม หัวหอม อ้อย ข้าวโพด อินทผาลัม ขนุน มะพร้าวน้ำหอม มันสัมปะหลัง พริก กระเทียม และข้าวหอมมะลิ

ผลลัพธ์จากการใช้

คุณภาพ

ดินดีขึ้น

เป็นตัวคงความเสถียรของค่า pH เมื่อปลดปล่อยสู่ดิน ป้องกันปฏิกิริยาที่ทำให้เป็นกรดและด่างจนสิ่งมีชีวิตในดินอาศัยอยู่ไม่ได้ และอินทรีย์วัตถุทำให้ปรับปรุงกายภาพของดิน 

รากดูดซึมอาหาร

มากขึ้น

ลำต้น

แข็งแรงขึ้น

คุณภาพ

ใบดีขึ้น

เมื่อดินดีรากจะชอนไชได้มากขึ้น ปมรากมีสิ่งมีชีวิตช่วยย่อยสลายอาหารมาเกาะเยอะขึ้น พื้นที่ผิวการดูดซึมเพิ่ม ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่ถูกดูดซึม ย่อยสลายและนำไปใช้ได้ทันที 

ด้วยองค์ประกอบอะมิโน ทำให้การลำเลียงอาหารและน้ำในท่อน้ำเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อไม้ เซลส์ท่อน้ำเลี้ยงและเส้นใยของไม้ จึงทำให้ลำต้นแข็งแรงขึ้น

เมื่อการลำเลียงอาหารดีขึ้น การสังเคราะห์แสงจะดีขึ้นตามมา มีการผลิตอาหารและสารสำคัญในการเจริญเติบโตดีขึ้น สะสมอาหารมากขึ้น และสร้างสารปกป้องอาหารในใบเพิ่มขึ้น 

ปุ๋ยโปรตีนเม็ด 18-0-3

ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพใบ เพิ่มความเขียวให้นานขึ้น เพิ่มการแตกกอ เพิ่มอายุของพืช ลดการเก็บเกี่ยวก่อนเวลาอันควร

ปุ๋ยโปรตีนเม็ดตรามุกมังกร 18-0-3 เป็นปุ๋ยแร่ธาตุอินทรีีย์อีกตัวหนึ่ง (Organic Mineral Fertilizer) ที่ประกอบด้วยออร์แกนิคไนโตรเจน เพิ่มปริมาณของกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง 19 ชนิด ไม่สูญเสียสู่บรรยากาศเมื่อลงดิน และมีออร์แกนิคโพแทสเซี่ยมเป็นองค์ประกอบ ความสามารถในการละลายน้ำได้หมด ใช้กระบวนการผลิตแบบอัดเม็ดให้อยู่ตัวหรือ Compaction ปุ๋ยโปรตีนเม็ดตรามุกมังกร    18-0-3 นี้ จึงสามารถใช้ในระบบการให้น้ำได้ และให้เป็นปุ๋ยทางดินกินทางรากได้ดี

คุณสมบัติ คือ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยพื้นฐานทางดินจากระยะเตรียมดิน ระยะฟื้นฟูต้น ได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มอาหารในดินและเป็นการเพิ่มไนโตรเจนโดยไม่ให้ลำต้นเฉาไว ทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ 

ทดสอบแล้วใช้กับพืชได้ ดังนี้

ข้าว ผักกินใบชนิดต่างๆ ข้าวโพด อ้อย เผือก และพืชไร่หลายชนิด

ผลลัพธ์จากการใช้

เพิ่มอาหารในดิน

เพิ่มไนโตรเจนและโพแทสเซียมในดินสำหรับการเจริญเติบโตของใบ ทำให้สังเคราะห์แสงสมบูรณ์ขึ้น และทำให้ลำต้นแข็งแรงขึ้นโดยไม่เฉาเร็ว 

เขียวนาน

แตกกอดี

ช่วยให้ใบสังเคราะห์แสงได้ดีและนานขึ้น ทำให้การสร้างอาหารและสะสมอาหารได้มากกว่าเดิม จึงมีการผลิตคลอโรฟิลด์เยอะขึ้นเพื่อปกป้องสารอาหารให้พืชนำไปใช้ได้มากขึ้น

อาหารจากใบถูกนำออกมาเพิ่มการเจริญโติบโต จึงแตกกอ แตกหน่อ แตกใบและรากมากขึ้น และลำต้นแข็งแรงจะรองรับการขยายและเพิ่มปริมาณของพืชได้มากขึ้น อายุการเติบโตจึงเพิ่มขึ้น

ปุ๋ยน้ำ 12-6-3

ใช้สำหรับเพิ่มความแข็งแรงของผลเล็กให้โตเป็บผลใหญ่ขึ้นได้เต็มที่ เพิ่มจำนวนเมล็ดในฝักและความยาวของฝัก

ปุ๋ยน้ำตรามุกมังกร 12-6-3 (Liquid/folier Fertilizer) ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก กรดอะมิโนจำนวน 19 ชนิด และอินทรีย์วัตถุ

คุณสมบัติ คือ เร่งการเจริญเติบโตของผลและฝักพืชชนิดต่างๆ ลดอัตราการร่วงโรยของผลเล็ก ขยายความยาวของพืช เช่น ผล ฝัก ก้านดอก ก้านผลเพื่อรองรับการติดลูกได้มากขึ้น 

ทดสอบแล้วใช้กับพืชได้ ดังนี้

ลำไย ลิ้นจี่ องุ่น ถั่วฝักยาว ถั่วชนิดต่างๆ กล้วยไม้ 

ผลลัพธ์จากการใช้

ผลเล็กไม่ร่วง

ใบไม้กลไกลส้ม_3x.png

ลดการร่วงของผลเล็ก  เนื่องจากการผสมผสานกรดอะมิโนและ P ในปุ๋ยน้ำมุกมังกร 12-6-3 นี้ ช่วยให้พืชสังเคราะห์ฮอร์โมน GA ใช้เองได้มากขึ้น

เพิ่มความยาวของช่อผลและฝัก

ใบไม้กลไกลส้ม_3x.png

ยืดช่อผลได้ยาวขึ้น ทำให้มีพื้นที่การโตของแต่ละผลมากขึ้น เนื่องจากได้รับสารองค์ประกอบฟอสโฟโปรตีนทางใบ ลำเลียงอาหารพืชได้ดี

ผลใหญ่ขึ้นและไม่ร่วง

ใบไม้กลไกลส้ม_3x.png

การสร้างเนื้อเยื่อผลแข็งแรงขึ้น ทั้งเนื้อส่วนด้านในและเปลือก เนื่องจากการดึงอาหารจากใบมาใช้ได้มากขึ้น เช่น ฟอสฟอรัสและแคลเซี่ยม เป็นต้น

แบรนด์ลูก

อะมิโนเข้มข้นคิงวัน

ช่วยให้พืชแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน และช่วยการลำเลียงธาตุอาหาร

อะมิโนเข้มข้นตราคิงวัน ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืชในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อเนื้อเยื่อของพืช

คุณสมบัติ คือ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช ทำให้พืชแข็งแรงขึ้น ไม่ติดเชื้อง่าย ช่วยการลำเลียงอาหารในกระบวนการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ ฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อครั้งใหญ่ให้แข็งแรง ช่วยการผสมพันธ์พืชได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้พืชคงทนกับภาวะขาดน้ำ น้ำไม่เพียงพอ ได้ ผลไม้มีรสชาติจัดจ้าน เนื้อสัมผัสดีขึ้น อายุหลังเก็บเกี่ยวนานขึ้น และชะลอการเกิด chilling injury ในผลไม้เมืองร้อนขณะบรรจุในตู้ทำความเย็น

ทดสอบแล้วใช้กับพืชได้ ดังนี้

มะม่วง ทุเรียน กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

และพืชที่มีปัญหาไม่ติดดอกไม่ติดผล 

ผลลัพธ์จากการใช้

พืชแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน

ทนต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลง

เนื้อสัมผัสดีขึ้น รสชาติเข้มข้น

bottom of page