top of page
Search
 • ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา มุกมังกร Organic Mineral Fertilizer

ปลูกทุเรียน เริ่มใส่ปุ๋ยอย่างไร??การปลูกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตและปริมาณที่มากขึ้นมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เริ่มต้นจากการเตรียมพื้นที่และดินให้เหมาะสม ต่อมาจะเป็นการเลือกพันธุ์ทุเรียนที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการดูแลรักษาต้นทุเรียนตลอดช่วงการเจริญเติบโตที่มีความสำคัญด้วย เช่น การให้น้ำ การตัดแต่งทรงพุ่ม และการป้องกันกำจัดโรคและแมลง อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มผลผลิตและบริมาณของทุเรียนจะมีการใช้ปุ๋ยเป็นส่วนสำคัญด้วย


➡️นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อให้ได้ผลผลิตและบริมาณทุเรียนมากขึ้น:


 1. การเตรียมดินและพื้นที่: ให้เตรียมดินให้เหมาะสมโดยการตรวจสอบค่า pH และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในกรณีที่ดินมีค่า pH ที่สูงเกินไป ควรใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน เพื่อให้ค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน

 2. การเลือกและการปลูกพันธุ์ทุเรียน: เลือกใช้พันธุ์ทุเรียนที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและดินของพื้นที่ โดยควรเลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลง

 3. การให้น้ำ: ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมตลอดช่วงการเจริญเติบโต และให้ระบบรากของทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี

 4. การให้ปุ๋ย: การให้ปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของทุเรียน ควรให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่เหมาะสม เช่น ปุ๋ยสูตรเสมอ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้รากของทุเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

 5. การตัดแต่งทรงพุ่ม: การตัดแต่งทรงพุ่มทุเรียนเพื่อให้ได้รับแสงแดดและการกระจายอากาศที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาผลผลิต

 6. การดูแลรักษา: ควรมีการดูแลรักษาทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบโรคและแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อทุเรียนและดำเนินการป้องกันหรือกำจัดตามความเหมาะสม

 7. การเก็บเกี่ยว: การเก็บเกี่ยวทุเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยการเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลทุเรียนมีความสุกแก่อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่ดีที่สุด


การปลูกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตและบริมาณที่มากขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย แต่การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังจะช่วยให้คุณมีโอกาสสูงในการเพิ่มผลผลิตและบริมาณของทุเรียนในสวนของคุณได้บ้าง อย่าลืมที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดูแลแปลงปลูกของคุณด้วยนะคะ ลูกศรับประกันว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันของแต่ละสวน


หลายๆท่านที่เริ่มปลูกทุเรียนอาจจะยังกะปริมาณหรือไม่แน่ใจว่าควรใส่ปุ๋ยประมาณไหน วันนี้เรามีโปรแกรมการใส่ปุ๋ยเวอร์ชั่นประหยัดและได้คุณภาพมาฝากค่ะ

โปรแกรมการใส่ปุ๋ยมุกมังกร "ในทุเรียน"🌱ประโยชน์ของปุ๋ยมุกมังกรและอะมิโนเข้มข้นคิงวันต่อทุเรียน


ปุ๋ยมุกมังกร

 • ทำให้ดินร่วนขึ้น และดินำม่เป็นกรด

 • ติดดอกสมบูรณ์ ปริมาณมากขึ้น และร่วงน้อยลง

 • ระยะการเก็บรักษาผลได้นานขึ้น ไม่เหี่ยวง่าย คงความสดและกลิ่นรสได้ดี

 • รูปทรงของผลทุเรียนสวยได้รูป กลินเอกลักษณ์ของทุเรียนชุดเจน

 • ช่วยฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว

อะมิโนเข้มข้นคิงวัน

 • ช่วยทำให้กระตุ้นการเกิดตาดอกและลดการหลุดร่วงของดอก

 • ช่วยให้ทุเรียนผลิจฮอร์โมนการเจริญเติบโตได้เองมากขึ้น ออกผลผลิตมากกว่าเดิม

 • ผลทุเรียนรสชาติจัดเจน จัดจ้านขึ้น มีกลิ่นรสที่ชัดเจน

 • เนื้อทุเรียนมีสีสันชัดเจนและสม่ำเสมอ เนื้อผิวของทุเรียนไม่ยุ่ยง่ายและไม่แฉะในการใส่ปุ๋ยถ้าน้ำไม่มากพอ...ดอกทุเรียนจะไม่สมบูรณ์แห้งและร่วงได้ง่าย ทำให้คุณสูญเสียผลผลิต การเลือกใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับทุเรียนจะช่วยฟื้นฟูต้น และบำรุงต้นทุเรียนจากอาหารของโรคที่อาจเกิดขึ้นตามหลัง


การใส่ปุ๋ยนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ช่วงระยะทำใบระยะแรก

 • ใช้ปุ๋ยมุกมังกรสูตร 12-3-3 ในช่วงระยะทำใบ (เดือนกันยายน - พฤศจิกายน) ในอัตตราการใช้ 1-1.5 กิโลกรัม / ต้น (ดูขนาดทรงพุ่ม)

 • ฉีดพ่นอะมิโนเข้มข้นคิงวันควบคู่ด้วย ในอัตตราส่วนส่วน 20 CC / น้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่น ทุก 15 - 20 วัน เพื่อเสริมสร้างให้พืชได้กินอาหารได้ดีขึ้นและนำไปใช้ได้มากขึ้นในแต่ล่ะช่วงแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย


ช่วงระยะทำใบระยะสอง

 • ใช้ปุ๋ยมุกมังกรสูตร 18-0-3 ในช่วงระยะทำใบ (เดือนธีนวาคม) อัตตราการใช้ 1-1.5 กิโลกรัม / ต้น (ดูขนาดทรงพุ่ม)

 • ฉีดพ่นอะมิโนเข้มข้นคิงวันควบคู่ด้วย ในอัตตราส่วนส่วน 20 CC / น้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่น ทุก 15 - 20 วัน / ครั้ง เพื่อสะสมอาหารในระยะใบเพสลาดที่ 2 เพื่อสะสมอาหารก่อนเปิดตาดอก


ช่วงผลของทุเรียนขนาดเท่ากระป๋องนม

 • ใช้ปุ๋ยมุกมังกรสูตร 12-3-3 ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม / ต้น ความถี่ 25 วัน/ครั้ง ไปจนเก็บเกี่ยว

 • ฉีดพ่นอะมิโนเข้มข้นคิงวันควบคู่ด้วย ในอัตราส่วน 20 CC / น้ำ 20 ลิตร โดนฉีกพ่นทุก 15-20 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและขนาดผลทุเรียนพัฒนารสชาติและกลิ่นรส
การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทุเรียนของคุณเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง อย่าลืมทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเพื่อการปลูกทุเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ด้วยนะคะ


168 views

Comments


bottom of page